Med Ädelstenar


Diamantring
Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD - MORGANIT 1,5CT EMERALD CUT-S ID 0,06CT- -Tillgängli g med olika so ..

18,340sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -G RÖN TURMALIN 2,30CT SID 0, 52CT- Til lgänlig i oli ka versioner o ch med olika � �del..

49,000sek

Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD - MORGANIT 0,50C T SID 0,08CT-Denna rin g är tillgän glig från 0,3 0ct och störr e med o..

17,800sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -B LÅ SAFIR 1.70 CT SID 0,29CT- Tillgän lig i olika ve rsioner och me d olika ädels tena..

27,500sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -T ANZANITE 1,55C T EMERALD CUT -Tillgän glig med olika sorters ädel stenar..

17,750sek

Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD -MORGANIT0,50CT SID 0,26CT-23900-Denna ring är tillgänglig från 0,30ct och större med ol..

23,900sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -B LÅ SPINELL 1 .20CT SID 0,59 CT- Tillg änlig i olika versioner och med olika äd elsten..

36,500sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -R OSE TURMALIN 1 .50CT SID 0,36 CT- Tillgänlig i olika versioner och med olika ädelsten..

21,599sek

Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD - ROSA ZIRCON 0 ,90CT SID 0,08 CT--Denna ring är till gänglig från 0,30ct och st örre me..

16,000sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -G RÖN TURMALIN 0,50CT SID 0,0 8CT--Denn a ring är til lgänglig frå n 0,30ct och s törre..

17,800sek

Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD - MORGANIT 1,5CT EMERALD CUT - SID 0,06CT-157 25-Tillgängli g med olika so ..

15,725sek

Diamantring

Diamantring

 18K VITGULD -G RÖN TURMALIN 2,30CT SID 0, 52CT- Til lgänlig i oli ka versioner o ch med olika ..

40,900sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -T URMALIN 2,0CT SID 0,50CT- illgänlig i olika versi oner och med o lika ädelsten ar..

34,500sek

Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD -GRÖN TURMALIN 1,55CT EMERALD CUT Tillgänglig med olika sorters ädelstenar..

18,450sek