Med Ädelstenar


Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD - MORGANIT 1,5CT EMERALD CUT - SID 0,06CT-157 25-Tillgängli g med olika so ..

15,725sek

Diamantring

Diamantring

 18K VITGULD -G RÖN TURMALIN 2,30CT SID 0, 52CT- Til lgänlig i oli ka versioner o ch med olika ..

40,900sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -T URMALIN 2,0CT SID 0,50CT- illgänlig i olika versi oner och med o lika ädelsten ar..

34,500sek

Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD -GRÖN TURMALIN 1,55CT EMERALD CUT Tillgänglig med olika sorters ädelstenar..

18,450sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -B LÅ SAFIR 0,50 CT SID 0,08CT- -Denna ri ng är tillgä nglig från 0, 30ct och stör re me..

20,900sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -R OSE TURMALIN 2 ,0CT SID 0,50C T- Tillg� �nlig i olika versioner och med olika äde lst..

35,500sek

Diamantring

Diamantring

8K RÖDGULD - SPECERTINE GRA 4,24CT SID 0,5 1CT- Till gänlig i olik a versioner oc h med olika ä dels..

49,500sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -G RÖN TURMALIN 1.65CT SID 0,4 7CT- ill gänlig i olik a versioner oc h med olika ä delst..

33,500sek

Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD - MORGANIT 1,5CT EMERALD CUT 1 5750-Tillgäng lig med olika sorters ..

15,750sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -G RÖN TURMALIN 0,50CT SID 0,0 8CT--Denn a ring är til lgänglig frå n 0,30ct och s törre..

17,800sek

Diamantring

Diamantring

18K VTGULD -MA LAWI SAFIR 1.7 0CT SID 0,29CT - Tillgä nlig i olika v ersioner och m ed olika ädel st..

37,500sek

Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD -LILA SPINELL 0,50CT SID 0,08CT-Denna ring är tillgänglig från 0,30ct och större med oli..

14,900sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -B LÅ SAFIR 0,50 CT 0,08CT- -Denna ri ng är tillgä nglig från 0, 30ct och stör re med ol..

29,900sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -T ANSANIT 1,5CT EMERALD CUT -S ID 0,06CT--Tillgänglig med olika sor ters ädelsten ar..

20,000sek

Diamantring

Diamantring

18K RÖTGULD - ROSE TURMALIN 0,50CT SID 0,0 8CT--Denn a ring är til lgänglig frå n 0,30ct och s törre..

23,000sek