Med Ädelstenar


Diamantring

Diamantring

18K VITGULD - 1.65CT SID 0,5 2CT-Till gänlig i olik a versioner oc h med olika ä delstenar..

37,500sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -M ORGANIT 1.20CT SID 0,21CT- Tillgänli g i olika vers ioner och med olika ädelste nar..

38,500sek

Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD - MORGANIT 1.70C T SID 0,36CT- Tillgänl ig i olika ver sioner och med ..

31,500sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -G RÖN TURMALIN 2,0CT SID 0,36 CT- Tillg änlig i olika versioner och med olika äd elsten..

39,500sek

Diamantring

Diamantring

Lika_Green_Tou rmaline_Top..

Kontakta oss för pris

Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD -MORGANIT 0,50CT SID 0,08CT--Denna ring är tillgänglig från 0,30ct och större med olika ..

17,500sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -B LÅ SAFIR 0,80 CT SI-Denna ri ng är tillgä ngligfrån 0, 30ct och stör re med olika s o..

25,900sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -T ANSANITE 1,55C T EMERALD CUT -Tillgän glig med olika sorters ädel stenar..

15,350sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -A KVAMARIN 1.70C T SID 0,29CT- Tillgänl ig i olika ver sioner och med olika ädelst enar..

30,500sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -R OSE TURMALIN 0 ,50CT SID 0,08 CT--Denna ring är till gänglig från 0,30ct och st örre ..

18,400sek

Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD - MORGANIT 1,5CT EMERALD CUT-S ID 0,06CT- -Tillgängli g med olika so ..

18,340sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -G RÖN TURMALIN 2,30CT SID 0, 52CT- Til lgänlig i oli ka versioner o ch med olika � �del..

49,000sek

Diamantring
Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD - MORGANIT 0,50C T SID 0,08CT-Denna rin g är tillgän glig från 0,3 0ct och störr e med o..

17,800sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -B LÅ SAFIR 1.70 CT SID 0,29CT- Tillgän lig i olika ve rsioner och me d olika ädels tena..

27,500sek