Med Ädelstenar


Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD - MORGANIT 1.70C T SID 0,36CT- Tillgänl ig i olika ver sioner och med ..

31,500sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -B LÅ SAFIR 0,80 CT SI-Denna ri ng är tillgä ngligfrån 0, 30ct och stör re med olika s o..

25,900sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -T ANSANITE 1,55C T EMERALD CUT -Tillgän glig med olika sorters ädel stenar..

15,350sek

Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD -MORGANIT 0,50CT SID 0,08CT--Denna ring är tillgänglig från 0,30ct och större med olika ..

17,500sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -A KVAMARIN 1.70C T SID 0,29CT- Tillgänl ig i olika ver sioner och med olika ädelst enar..

30,500sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -R OSE TURMALIN 0 ,50CT SID 0,08 CT--Denna ring är till gänglig från 0,30ct och st örre ..

18,400sek

Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD - MORGANIT 1,5CT EMERALD CUT-S ID 0,06CT- -Tillgängli g med olika so ..

18,340sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -G RÖN TURMALIN 2,30CT SID 0, 52CT- Til lgänlig i oli ka versioner o ch med olika � �del..

49,000sek

Diamantring
Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -B LÅ SAFIR 1.70 CT SID 0,29CT- Tillgän lig i olika ve rsioner och me d olika ädels tena..

27,500sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -T ANZANITE 1,55C T EMERALD CUT -Tillgän glig med olika sorters ädel stenar..

17,750sek

Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD - MORGANIT 0,50C T SID 0,08CT-Denna rin g är tillgän glig från 0,3 0ct och störr e med o..

17,800sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -B LÅ SPINELL 1 .20CT SID 0,59 CT- Tillg änlig i olika versioner och med olika äd elsten..

36,500sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -R OSE TURMALIN 1 .50CT SID 0,36 CT- Tillgänlig i olika versioner och med olika ädelsten..

21,599sek

Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD -MORGANIT0,50CT SID 0,26CT-23900-Denna ring är tillgänglig från 0,30ct och större med ol..

23,900sek