Kedjor

                                   


X­länk med stav armband 1-­radig

X­länk med stav armband 1-­radig

7,70x2,20mmX­länk med stav, armband, 1­radig, med kistlås.7,70x2,20mm. Finns i längden 18cm. Vikt ca..

9,698sek

X­länk med stav armband 1-­radig

X­länk med stav armband 1-­radig

6,00x1,40mmX­länk med stav, armband, 1­radig, med kistlås.6,00x1,40mm. Finns i längden 18cm. Vikt ca..

3,979sek

X­länk med stav armband 1-­radig

X­länk med stav armband 1-­radig

6,10x1,70mmX­länk med stav, armband, 1­radig, med kistlås.6,10x1,70mm. Finns i längden 18cm. Vikt ca..

6,219sek

X­länk med stav armband 1­-radig

X­länk med stav armband 1­-radig

7,10x1,90mmX­länk med stav, armband, 1­radig, med kistlås.7,10x1,90mm. Finns i längden 18cm. Vikt ca..

7,974sek

X­länk med stav armband 2-­radig

X­länk med stav armband 2-­radig

8,90x1,60mmX­länk med stav, armband, 2­radig, med kistlås.8,90x1,60mm. Finns i längden 18cm. Vikt ca..

7,375sek

X­länk med stav armband 2-­radig

X­länk med stav armband 2-­radig

11,60x2,20mmX­länk med stav, armband, 2­radig, med kistlås.11,60x2,20mm. Finns i längden 19cm. Vikt ..

15,398sek

X­länk med stav armband 2-­radig

X­länk med stav armband 2-­radig

9,50x1,90mmX­länk med stav, armband, 2­radig, med kistlås.9,50x1,90mm. Finns i längden 18cm. Vikt ca..

9,784sek

X­länk med stav armband 2-­radig

X­länk med stav armband 2-­radig

7,70x1,40mmX­länk med stav, armband, 2­radig, med kistlås.7,70x1,40mm. Finns i längden 18cm. Vikt ca..

4,525sek

X­länk med stav armband 2-­radig

X­länk med stav armband 2-­radig

13,30x2,20mmX­länk med stav, armband, 2­radig, med kistlås.13,30x2,20mm. Finns i längden 19cm. Vikt ..

20,129sek

X­länk med stav armband 2-­radig

X­länk med stav armband 2-­radig

8,30x1,40mmX­länk med stav, armband, 2­radig, med kistlås.8,30x1,40mm. Finns i längden 18cm. Vikt ca..

5,698sek

X­länk med stav armband 2-­radig

X­länk med stav armband 2-­radig

10,40x2,10mmX­länk med stav, armband, 2­radig, med kistlås.10,40x2,10mm. Finns i längden 19cm. Vikt ..

12,497sek

X­länk med stav armband 3-­radig

X­länk med stav armband 3-­radig

9,90x1,60mmX­länk med stav, armband, 3­radig, med kistlås.9,90x1,60mm. Finns i längden 18cm. Vikt ca..

8,094sek

X­länk med stav armband 3-­radig

X­länk med stav armband 3-­radig

13,40x1,70mmX­länk med stav, armband, 3­radig, medkistlås.13,40x1,70mm. Finns i längden 18cm. Vikt c..

13,219sek

X­länk med stav armband 3­-radig

X­länk med stav armband 3­-radig

11,50x1,60mmX­länk med stav, armband, 3­radig, med kistlås.11,50x1,60mm. Finns i längden 18cm. Vikt ..

9,674sek

X­länk med stav armband 3­-radig

X­länk med stav armband 3­-radig

14,10x1,90mmX­länk med stav, armband, 3­radig, med kistlås.14,10x1,90mm. Finns i längden 19cm. Vikt ..

17,249sek