Med Ädelstenar


Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD -LILA SPINELL 0,50CT SID 0,08CT-Denna ring är tillgänglig från 0,30ct och större med oli..

14,900sek

Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD - MORGANIT 1,5CT EMERALD CUT-S ID 0,06CT- -Tillgängli g med olika so ..

18,340sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -B LÅ SAFIR 0,50 CT 0,08CT- -Denna ri ng är tillgä nglig från 0, 30ct och stör re med ol..

29,900sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -G RÖN TURMALIN 2,30CT SID 0, 52CT- Til lgänlig i oli ka versioner o ch med olika � �del..

49,000sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -T ANSANIT 1,5CT EMERALD CUT -S ID 0,06CT--Tillgänglig med olika sor ters ädelsten ar..

20,000sek

Diamantring
Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD -LILA TURMALIM 1.30CT SID 0,30CT GULA SAFIR & ROSE SAFIR 0,35CT- 45500Tillgänlig i o..

45,500sek

Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD - ROSA ZIRCON 0 ,90CT SID 0,08 CT--Denna ring är till gänglig från 0,30ct och st örre me..

16,000sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -B LÅ SAFIR 0,50 CT SID 0,08CT- -Denna ri ng är tillgä nglig från 0, 30ct och stör re me..

21,900sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -G RÖN TURMALIN 0,50CT SID 0,0 8CT--Denn a ring är til lgänglig frå n 0,30ct och s törre..

17,800sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -T ANSANIT 2,14CT SID 0,40CT- Tillgänli g i olika vers ioner och med olika ädelste nar..

49,500sek

Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD -MORGANIT 0,50CT SID 0,08CT--Denna ring är tillgänglig från 0,30ct och större med olika ..

17,500sek

Diamantring

Diamantring

8K RÖDGULD - SPECERTINE GRA 4,24CT SID 0,5 1CT- Till gänlig i olik a versioner oc h med olika ä dels..

49,500sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -B LÅ SAFIR 0,80 CT SI-Denna ri ng är tillgä ngligfrån 0, 30ct och stör re med olika s o..

25,900sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -G RÖN TURMALIN 1.65CT SID 0,4 7CT- ill gänlig i olik a versioner oc h med olika ä delst..

33,500sek