Med Ädelstenar


Diamantring

Diamantring

Lika_Colour_Ta nzanite_3_PWG_ White_1000_100 0_c1..

Kontakta oss för pris

Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD -MORGANIT0,50CT SID 0,26CT-23900-Denna ring är tillgänglig från 0,30ct och större med ol..

23,900sek

Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD - MORGANIT 1,5CT EMERALD CUT-S ID 0,06CT--Tillgängli g med olika so ..

18,340sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -B LÅ SPINELL 1 .20CT SID 0,59 CT- Tillg änlig i olika versioner och med olika äd elsten..

36,500sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -G RÖN TURMALIN 1.65CT SID 0,4 7CT- Till gänlig i olik a versioner oc h med olika ä dels..

33,500sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -R OSE TURMALIN 1 .50CT SID 0,36 CT- Tillgänlig i olika versioner och med olika ädelsten..

21,599sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -R OSE TURMALIN 2 ,0CT SID 0,50C T- Tillg� �nlig i olika versioner och med olika äde lst..

35,500sek

Diamantring

Diamantring

Lika_Green_Tou rmaline_Top..

Kontakta oss för pris

Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD -GRÖN TURMALIN 1,55CT EMERALD CUT Tillgänglig med olika sorters ädelstenar..

18,450sek

Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD - MORGANIT 1.70C T SID 0,36CT- Tillgänl ig i olika ver sioner och med ..

31,500sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -B LÅ SAFIR 0,50 CT SID 0,08CT- -Denna ri ng är tillgä nglig från 0, 30ct och stör re me..

20,900sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -G RÖN TURMALIN 2,0CT SID 0,36 CT- Tillg änlig i olika versioner och med olika äd elsten..

39,500sek

Diamantring

Diamantring

18K VITGULD -T ANSANIT 1,5CT EMERALD CUT -S ID 0,06CT--Tillgänglig med olika sor ters ädelsten ar..

20,000sek

Diamantring
Diamantring

Diamantring

18K RÖDGULD -LILA SPINELL 0,50CT SID 0,08CT-Denna ring är tillgänglig från 0,30ct och större med oli..

14,900sek