Bismarck Doserad


Bismarck doserad collier

Bismarck doserad collier

6,90x4,10mmBismarck doserad collier, med kistlås. 6,90x4,10mm.Finns i längderna 42cm, 45cm samt 50cm..

10,285sek

Bismarck doserad collier

Bismarck doserad collier

7,45x4,40mmBismarck doserad collier, med kistlås. 7,45x4,40mm.Finns i längderna 42cm, 45cm samt 50cm..

11,572sek

Bismarck doserad collier

Bismarck doserad collier

3,90x2,80mmBismarck doserad collier, med springring.3,90x2,80mm  Finns i längderna 42cm, 45cm s..

2,884sek

Bismarck doserad collier

Bismarck doserad collier

7,50x4,40mmBismarck doserad collier, med kistlås. 7,50x4,40mm.Finns i längderna 42cm, 45cm samt 50cm..

12,625sek

Bismarck doserad collier

Bismarck doserad collier

5,00x3,00mmBismarck doserad collier, med kistlås. 5,00x3,00mm.Finns i längderna 42cm, 45cm samt 50cm..

4,568sek

Bismarck doserad collier

Bismarck doserad collier

8,30x4,60mmBismarck doserad collier, med kistlås. 8,30x4,60mm.Finns i längderna 42cm, 45cm samt 50cm..

13,745sek

Bismarck doserad collier

Bismarck doserad collier

5,70x3,20mmBismarck doserad collier, med kistlås. 5,70x3,20mm.Finns i längderna 42cm, 45cm samt 50cm..

5,793sek

Bismarck doserad collier

Bismarck doserad collier

8,85x5,00mmBismarck doserad collier, med kistlås. 8,85x5,00mm.Finns i längderna 45cm samt 50cm. 18k ..

16,798sek

Bismarck doserad collier

Bismarck doserad collier

6,10x3,60mmBismarck doserad collier, med kistlås. 6,10x3,60mm.Finns i längderna 42cm, 45cm samt 50cm..

6,818sek

Bismarck doserad collier

Bismarck doserad collier

8,90x4,50mmBismarck doserad collier, med kistlås. 8,90x4,50mm.Finns i längderna 42cm, 45cm samt 50cm..

14,945sek

Bismarck doserad collier

Bismarck doserad collier

6,30x3,90mmBismarck doserad collier, med kistlås. 6,30x3,90mm.Finns i längderna 42cm, 45cm samt 50cm..

8,100sek

Bismarck doserad collier

Bismarck doserad collier

9,00x4,90mmBismarck doserad collier, med kistlås. 9,00x4,90mm.Finns i längderna 42cm, 45cm samt 50cm..

17,399sek

Bismarck doserad collier

Bismarck doserad collier

6,85x3,90mmBismarck doserad collier, med kistlås. 6,85x3,90mm.Finns i längderna 42cm, 45cm samt 50cm..

9,128sek